בלוך 10, תל אביב

פרויקט הריסה ובניה מחדש של מבנה מגורים ע"פ תמ"א 38 .

ורובע 4 , ובניה חדשה של 22-23 יח"ד. 

אדריכל מתכנן – מזור פירשט