מתחם פינוי בינוי חיבת ציון 45-33 - אורי ניסן 9-7, רמת גן

מתחם כולל של כ- 125 יח"ד, 7 חנויות ב- 9 מבנים, במסגרתו יהרסו המבנים ויבנה מגדל איקוני לצד בניה מרקמית ומבני ציבור,

 שימוש מעורב של מסחר, משרדים ומגורים הכולל מעל 330 יחידות.

אדריכל מתכנן – פיבקו אדריכלים

משרדי עו"ד  – ברון ושות', נעמי לנדאו ושות', זוסמנוביץ' עו"ד, עו"ד זכריה דורון שמעוני