פינוי בינוי מתחם כצנלסון 94-82, גבעתיים

מתחם כולל של כ- 130 יח"ד וכ- 30 חנויות ומבני ציבור על פני 15 מבנים קיימים,

 אשר יהרסו ויבנו במקומם 240 יח"ד בשני מגדלים וכ- 18,000 מ"ר מסחר ותעסוקה. 

אדריכל מתכנן – בלומנטל דרסלר אדריכלים

משרדי עו"ד  – ריסמן גור עורכי דין

מפקח הפרויקט – משרד מתודה