טפסים

טופס התקשרות חדש - תבע

הזמנה לאסיפת בעלי דירות פינוי בינוי

חוק ארגון עסקאות התחדשות עירונית

כתב הסמכה מינהלת דיירים

קביעת נציגות בעלי הזכויות

שירותי החברה תבע והיתר בניה

תבע- פרוטוקול אסיפת דיירים

תמא- הזמנה לאסיפת בעלי דירות

תמא- פרוטוקול אסיפת דיירים